Info voor leden

Contributie

De contributie is € 50,- voor externe spelers, dit is de contributie voor de KNSB. Dit kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL79 INGB 0000 4218 09 ten name van Schaakvereniging het Grasmat. Interne contributie wordt per avond (2 euro) verrekend.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende mensen.

Hans – voorzitter
Peter – penningmeester
Gerben – secretaris
Adrienne – Wedstrijdleider

Vergeet niet, we hebben Maarten als kantinebeheerder en teamleiders Mischa (1e) en Erik & Wilfred (2e).